Even voorstellen

Mijn naam is Machteld Voerman. Ik ben sinds 2001 actief op het gebied van het Nederlands als tweede taal (NT2): eerst als vrijwilliger op het asielzoekerscentrum in Wageningen, later bij ROC A12 en freelance.

Vanaf 1985, na het behalen van mijn ingenieursdiploma aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, woonde en werkte ik gedurende 16 jaar in achtereenvolgens Bénin (West Afrika), Indonesië en de USA. Daar ondervond ik hoe het is om in een vreemd land te komen en de taal te moeten leren. Daar ontdekte ik hoe leuk het is om steeds meer te begrijpen van een taal en daardoor van de mensen waar je dagelijks mee te maken hebt. Ook ontdekte ik dat het mogelijk is om langere tijd in een land te wonen en toch niet verder te komen met het leren van de taal. Het leren van een taal gaat niet vanzelf. Daarvoor is tijd en inzet nodig, plus mensen die je verbeteren op een prettige manier. Mensen zeiden vaak tegen mij, als ik ze vroeg of ik fouten maakte: "We begrijpen wat je bedoelt". Maar dan blijf je aldoor dezelfde fouten maken en dat vond ik vervelend.

In 2001 kwam ik weer in Nederland wonen. Ik besloot de posthbo-opleiding "docent Nederlands als tweede Taal (NT2)" te gaan volgen. Tegelijkertijd ging ik werken als vrijwillig docent NT2 op het asielzoekerscentrum in Wageningen. Na het behalen van mijn diploma heb ik 6 jaar op ROC A12 gewerkt, zowel in groepen als met individuele leerlingen, met analfabeten, laag- en hoogopgeleiden uit ongeveer 32 landen. In 2010 besloot ik voor mezelf te beginnen en richtte Roodwitblauw op. Ik verwachtte dat er in Wageningen en omgeving veel mensen zouden zijn die hun Nederlands op een ontspannen en flexibele manier zouden willen verbeteren. Inmiddels hebben ruim 180 leerlingen uit meer dan 50 landen de weg naar RWB gevonden.